GÜNCEL

   

 

 

 SITEMIZIN BU BÖLÜMÜNDE GÜNCEL KONU VE SIYASI GELISMELERE YER VERECEGIZ...perspektif

 

Elimize E-Pota yoluyla gecen KP-IÖ imzali bildiriyi yayinliyoruz

 

EMPERYALIZME, FASIZME VE SERMAYENIN SALDIRISINA KARSI

YAYGIN VE KITLESEL EYLEMLERLE

1 MAYIS´I KUTLAYALIM !

 Amerikan işçi sınıfının 1986 yılında Şikagoda tutuşturduğu işyan ateşi,tam 117 yıldır dünyanın dört bir yanında yanıyor ve yaşatılıyor.1889 da dünya komunist hareketinin enternasyonal Birliği olan 2.Enternasyonal tarafından 1 Mayıs;dünya işçi sınıfının birlik,mücadele ve dayanışma günü olarak ilan edildi.O günden bu yana,dünya proletaryası 1 Mayıs'ı,dünyanın tüm işçi ve emekçileriyle birlikte, emperyalizme ,faşizme, sermaye ve hertürden gericiliğe karşı bağımsızlık,demokrasi ve sosyalizm mücadelelerini geliştirip,ileri taşıdıkları bir gün olarak kutladı ve kutluyorlar.Her 1 Mayıs,dünya proletaryasının ve ezilen emekçi halkalarını enternasyonalist birlik ve dayanışmalarını yükseltiği,mücadelelerini dahada geliştirip ileriye taşıdığı günü simgelerken,emperyalizm,burjuvazi ve her türden geri- cilik için korku kaynağı ve dünya gericiliğinin temellerinden sarsılmasının simgesi oldu ve oluyor.

1 Mayıs bütün emperyalist kapitalist sermaye düzeninin kötülüklerini,sömürünün,faşizmin ve gericiliğin,emperyalist- gerici savaşların kaynağı olan ücretli kölelik düzenini yıkma bilincini,kararlığını geliştiren ve emeğin sermayeye karşı isyan bayrağını çektiği bir gün olarak doğdu ve gelişti.Dünya proletaryasının Türkiye kolu olan çeşitli milliyetierden ülkemiz proletaryası ve emekçileride 1 Mayıs'ı bu bilinçle işçi ve emekçi bayramı olarak 20.yüzyıldan başlayarak kut- Iaya geldi.

Ne var ki,işbirlikçi burjuvazi ve büyük toprak ağalarının iktidarının azgın gerici-faşist baskıları nedeniyle Türkiye proIetaryası ve emekçi halkları bu devrimci geleneği,dünyadaki sınıf kardeşleriyle dayanışma içinde sürekli hale getiremedi ve 1 Mayıs işçi bayramı olarak yasalarda yerini almadı.Türkiye proletaryası ve emekçilerinin bu tarihi hakkı sürekli azgın anti-demokratik baskılarla,faşizm ve gericiliğin zorba saldırılarıyla engellendi ve engellenmeye çalışıldı.1923 1.Izmir Iktisat Kongresinde işçi sınıfının zorlaması ile 1 Mayıs işçi bayramı olarak kabul edilmesine karşın,Kemalist gericilik,proletaryanın 1 Mayıs eylemlerine saldırdı ve 1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sukün Kanunu ile 1 Mayıs resmen yasaklandı ve ''Bahar Bayram ,, olarak ilan edilip,özü boşaltılmaya ve sıradan bir gün haline getirilm- eye çalışıldı.

Işçi sınıfı,tarihi hakkı olan 1 mayıs bayramını egemen sınıfların tüm yasaklama ve saldırlarına boyun eğmeden değişik eylem biçimleriyle 1 Mayıs'ın devrimci geleneğine sahip çıkarak,kutladı ve herşeye rağmen yaşattı ve bugünlere taşıdı.Ama egemen sınıflar 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramına olan düşmanlıklarını ve korkularını,işçi ve emekçi yığınlara gözdağı vermek için,baskı ve katiiam yüklü saldırılarını artırarak,olağanüstü önlemler alarak ve yasakları dayatarak her fırsatta ortaya koydular.

Egemen sınıfların faşist baskı ve sömürüyü daha da yoğunlaştırdıkları,Amerikan emperyalizminin ortadoğu halklarına boyun eğmeyi dayattığı,TC devleti'nin Irak'ın işgalinde ABD'nin safında yer alarak truva ati rölünü üstlenmekte sakınca görmediği,egemen sınıfların yeni çalışma yasası ile sınıfın kazanılmış haklarını tümüyle gaspetmeye ve sendikasızlaştırmaya yöneldiği,yerel yönetim ve personel reform yasalarıyla emekçilere yönelik topyekün saldırı dalgasının kapıda durduğu,IMF ile imzalanan yeni yoksullaştırma ve sömürüyü kuralsızlaştırma anlaşmalarıyla işçi ve emekçilerin işsizlik ve kölece çalışmaya zorlandığı, dahası geniş işçi ve emekçi yığınların,Kürtlerin,inkar ve imha politikaları ile yok sayılmaya,boyun eğdirilmeye,politika yapma hakları elerinden alınmaya çalışıldığı, işsizlik ve sefaletin derinleştiği ,enflasyon ve zam yağmuru sağanağının bütün emekçileri ve gençleri derinden vurduğu,egemen sınıflar arası çelişki ve çatışmaların derinleşerek sürdüğü ve toplumun MGK'nın yeni faşist-gerici önlem ve tedbir yasaları ve uygulamalarıyla zapt-u rapt altında tutulmaya çalışıldığı koşullarda, 1 mayısa giriyoruz.

Buradan olarak 2003 1 Mayıs'ı her bakımdan daha bir önem taşıyor.2003 yılı 1 Mayıs'ında dünya proletaryası ve emekçileri ,emperyalizme ,faşizme ve sermaye karşı devrim ve sosyalizm şiarlarını yükseltip yayarak tepkisini kinini haykırırken,ülkemiz proletaryası ve emekçileride bu 1 Mayıs'ta alanlara inerek,dünya sınıf kardeşlerine güçlü ellerini uzatararak,onlarla her alanda dayanışmayı yükseltmeli ve demokrasi,özgürlük ve yaşanılacak bir Türkiye için mücadele etmeli ve topyekün saldırının püskürtülmesinde üretimden gelen gücünü barikat olarak kullanmalıdır.

Sözün özü;ezilen,sömürülen bütün kadın ve erkek işçiler,emekçiler,gençler 1 Mayısta kitieler halinde omuz omuza vererek,birleşik devrimci bir savaşım içinde yürüyerek güçlerimizi 1 Mayıs alanlarında birleştirelim.Öyleyse,lşçiler,Emekçiler,Kürtler,Gençler,Kadınlar haydin,ABD emparyalizminin Ortadoğu halklarını kana boğma saldırısına ve emperyalist haksız savaşlara,halkların gerici amaçlar uğruna bir birlerine kırdırılmasına ve ABD'nin savaş arabasına bağlanarak TC devletinin taşeron rolü üstlenmesine karşı durarak ,faşist diktatörlüğün,yerelleştirme, Özelleştirme ve işçi kıyımı terörünün son bulması ,Zamların geri alınması,Kürt ulusu üzerindeki inkar ve imha saldırılarının son bulması ve fiili OHAL'in kaldırılması,Zoraki göçertilen Kürt emekçilerinin köylerine geri dönmesi, Iş,ekmek,eşitlik, halkların kardeşliği ve politik özgürlüklerin eldesi için,safları sıklaştırıp,birIik,dayanışma ve mücadele günü olarak 1 Mayısı her yerde ve her alanda kitiesel olarak kutlayalım.

 

 

Yaşasın 1 Mayıs! Bıji Yek Gulan!

KahrolsunEmperyalist kapitalizm!

Yaşasın sosyalizm! Yaşasın Proletarya enternasyonalizmi!

Faşizme Ölüm Halka özgürlük! 

 

11 Nisan 2003

Komünist Parti- İnşa Örgütü (KP-İÖ)   

 

 

 

Datenschutzerklärung
Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!